Beräkna U-medel för en byggnads klimatskärm
 enligt BBR och SS-EN ISO 13789:2007.

1. Registrera alla byggnadsdelar som du redan vet U-värdet för.

Byggnadsdel m2 U-värde [W/m2 °C]

2. Tag övriga byggnadsdelar. En i taget. Ange de olika materialen som ingår i den.

Byggnadsdel m2

Välj material och tjocklek           [mm]
 
Reglar, andel [%]:  
Material i reglar:  
Extra värmeflöde, köldbryggor [W/m2 °C]:    
   0  W/m2 °C


3. Sammanställning av de byggnadsdelar som beräknats under punkt 1. och 2.

4. Nedanstående värde skall du föra in i din energibalansberäkning.
 
U-medel [W/m2 °C]

 This program caculates the mean U-value for any building envelope. 
 Conforms to the swedish national building code BBR19, 2013 and SS-EN ISO 13789:2007 and SS 024230 (2).
 Home