Beräkna energibesparing med valfri värmepump 
Nuvarande energianvändning för uppvärmning av... El, kWh/år Olja, m3/år
...byggnaden (transmission,ventilation, infiltration)
...tappvarmvatten (dusch, bad, disk, tvätt)

Klimat på platsen (utelufttemperatur, dygnsmedel) Högsta dygnsmedeltemperatur på sommaren:
Lägsta dygnsmedeltemperatur på vintern:

Skriv in värden i tabellen nedan för värmepumpen. Ange värden för minst två olika utetemperaturer.
eller välj en värmepump i listan:    

Utelufttemperatur °C
Avgiven effekt kW
Värmefaktor

                       

Värmepumpens energibehov kWh/år 0
Kompletterande spetsenergi, El kWh/år 0
------
Köpt energi för värme kWh/år 0
Ursprunglig energianvändning kWh/år
Täckningsgrad ------
Besparing kWh/år