Beräkna effekt- och energiavgivning från rör, alternativt kanal (jfr SS-EN ISO 12241:2008)
Mediets (luft, vatten) temperatur °C   Omgivningens temperatur
         
Ort Luftflöde l/s    Relativ Luftfuktighet %
d [mm] inre diameter   H [mm] inre höjd
D [mm] yttre diameter   B [mm] inre bredd
t [mm] isoleringstjocklek   t [mm] isoleringstjocklek
L [m] rörets längd   L [m] kanalens längd
Värmekonduktivitet, W/mK   Värmekonduktivitet, W/mK
     

Effekt
Area inre m2 Area yttre m2 delta temp K W/m Längd m W W/K
0 0 0 0 0 0 0
             

Energi vid fast temperaturskillnad [°C]
Längd m Temperatur omgivning °C Temperatur media °C delta temp K kWh/år
0 0 0 0 0
         

Energi när omgivningstemperatur = varierande utetemperatur [°C]
Ort Utetemperatur medel Temperatur media Gradtimmar Riktning kWh/år
0 0 0 0 ut från kanal 0
      0 in i kanal 0

Bedömd utvändig kondensrisk vid kylmedia i rör alternativt uteluftskanal, mm
Relativ fuktighet i omgivande luft % 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Kondensrisk (J=Ja) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yttemperatur  °C                                    
                                     
Vid vald Relativ Fuktighet  %                                    
är daggpunkten   °C                                    
                                     
Lufthastighet  m/s                                    
Lufttemperatur vid kanalens slut  °C